Stop vrouwen-intimidatie op Scheveningen

Begin juli demonstreerden de vrouwen en meisjes van Scheveningen tegen straatintimidatie. Het is één van de vele plagen die de badplaats teistert. De aanpak ervan is een blinde vlek. Op initiatief van Partij van de Toekomst Den Haag wordt donderdag 20 augustus 2020 een spoeddebat gehouden over de chaos op Scheveningen met burgemeester Van Zanen. Rosa Molenaar stelt dat de burgemeester per direct actie moet ondernemen om de straatintimidatie en de bedreigingen te stoppen.

Foto Frank Jansen


Meisjes die ‘s avonds na het werk in een strandtent niet alleen naar huis durven, ook al is het maar twee minuten fietsen. Jonge meisjes die op de boulevard onzedelijk betast worden. Een vrouw in bikini die wordt verordonneerd ergens anders te gaan zitten omdat ze aanstootgevend zou zijn. Meisjes die "nee" zeggen tegen hun belagers worden achtervolgd of verderop opgewacht. Vrouwen die zo vaak worden uitgescholden voor kech dat ze maar niet meer naar het strand gaan. Het is pure intimidatie van gasten die denken dat zij mogen bepalen wat een meisje wel of niet mag. In het speciale “Actieplan Boulevard en haven Scheveningen zomer 2020” wordt met geen woord gerept over dit probleem. Ook in de brief van de burgemeester ontbreekt het onderwerp.


Rotterdams sisverbod tegen Grondwet

In Rotterdam werd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een sisverbod opgenomen om het naroepen van vrouwen tegen te gaan. Helaas oordeelde het Gerechtshof dat ditt tegen de grondwet in zou gaan omdat de vrijheid van meningsuiting, een grondwettelijk recht, niet zomaar door een lokaal bestuur kan worden ingeperkt. Door de Tweede Kamer wordt nu gewerkt aan nieuwe wetgeving voor een landelijk verbod.


Personen lastig vallen is al verboden

Maar, kan de gemeente dan niets doen? Natuurlijk wel. In de Haagse APV is opgenomen dat het verboden is om personen lastig te vallen. Naast een meisje gaan rijden, haar achtervolgen en opwachten valt daaronder. Getuige de demonstratie op de boulevard zijn er tientallen meisjes die dit een ernstig probleem vinden. De boete bedraagt 140 euro. Hoe vaak heeft de gemeente zo’n boete uitgeschreven deze zomer om een meisje te beschermen?


APV Den Haag art 2:47 Hinderlijk gedrag op of aan de weg 1. Het is verboden: b. zich op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk bouwwerk op enigerlei wijze de orde te verstoren, personen lastig te vallen of te vechten.


Iemand lastig vallen is ook bij wet verboden (art 246bis Wetboek van Strafrecht). Hoe vaak zijn jongens en mannen hiervoor aangeklaagd en berecht? Laten we de instrumenten die we hebben gewoon gaan gebruiken.


“Hij die wederrechtelijk op de openbare weg een ander in zijn vrijheid van beweging belemmert of met een of meer anderen zich aan een ander tegen diens uitdrukkelijk verklaarde wil blijft opdringen of hem op hinderlijke wijze blijft volgen, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie [ruim 4.000 euro, RM].”


Vrijheid van meningsuiting ís al beperkt

Je mag niet zomaar alles roepen vanwege de vrijheid van meningsuiting. Die is begrensd door de wetgever. Je mag bijvoorbeeld niet iemands goede naam door het slijk halen (art. 261 WvS). Je mag ook niet zomaar iemand beledigen (art. 266 WvS). De maximumstraf die de rechter voor belediging kan opleggen is drie maanden gevangenisstraf (!) of een geldboete van ruim 4.000 euro. Dat is toch behoorlijk afschrikwekkend. Belediging is een misdrijf dat alleen na aangifte van het slachtoffer vervolgd kan worden (klachtdelict). Maar weten de meisjes wel dat iemand uitschelden strafbaar kan zijn? En dat ze aangifte moeten doen? Weten ze dat ze duidelijk moeten maken dat ze er niet van gediend zijn? Durven ze dat of zijn ze bang voor represailles? De gemeente zou meisjes en vrouwen actief moeten inlichten en ze moeten oproepen om aangifte te doen als zij slachtoffer worden. Er zou prioriteit gegeven moeten worden aan de opsporing en vervolging. Laten we de instrumenten die er al zijn gewoon eens gaan gebruiken.


Meer maatregelen

Maar er kan zoveel meer dan het strafrecht. Denk aan een Whatsapp groep waarmee meisjes in nood de handhavers snel kunnen bereiken. Of stel tijdens de zomermaanden een nachtwacht in: BOA’s die meisjes na een avond werken of na een feestje veilig naar huis begeleiden. Geef meisjes een schril, verdragend fluitje om omstanders te waarschuwen, geef ze desnoods een cursus zelfverdediging. Er groeit een generatie op met straatinitimadatie. Als die beledigingen voortdurend herhaald worden kan dat ten koste gaan van hun eigenwaarde. Laat het niet zo ver komen. Gemeente, doe alles wat je kan om die schadelijke straatintimidatie uit te roeien.127 keer bekeken

Spui 70, 2511 BT Den Haag

070 353 2012

©2020 PvdT Den Haag. Webplatform Wix.com