Steun de ondernemers op Haags bedrijfsterrein ZKD

Bijgewerkt: jul 25


Den Haag 9 juli 2020. Het College van B&W stelt voor om nóg een keer beschermd wonen toe te staan op het bedrijfsterrein Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek. Bij de Partij voor de Toekomst slaat de wijzer de andere kant op. En bij de politie ook. Er is geen plaats voor nog meer beschermd wonen op het al zo geplaagde bedrijfsterrein. Het College laat de ondernemers in de steek.Met het Collegevoorstel over het pand ‘Zichtenbruglaan 39‘ vragen de wethouders te veel van de ondernemers. Zeker omdat er al twee probleempanden zijn: Koperwerf 28 en Zichtenburglaan 33, waar mensen met een ‘dubbele diagnose’ wonen en waar drugsgebruik wordt gedoogd.

Bestaande overlast

Als alles nu piekfijn in orde was, dan kon het misschien. Maar de problemen zijn al levensgroot. Afgelopen maart stuurde de Belangenvereniging Bedrijven ZKD een brandbrief over overbewoning, drugsoverlast, parkeerproblemen en criminaliteit. Het gaat om verontrustend grote partijen drugs en malafide verhuurpraktijken. Rosa Molenaar: “Wordt er eigenlijk gehandhaafd op overbewoning door de gemeente? En hoe kan het dat de politie geen capaciteit heeft om te handhaven op criminaliteit?” De Partij voor de Toekomst ziet liever dat de huidige problemen eens goed worden aangepakt.

Slecht voor vestigingsklimaat

Met het plan Zichtenburglaan 39 wordt inmiddels een heel blok op het bedrijfsterrein bestemd voor beschermd wonen. De looptijd is 10 jaar. Dat staat haaks op de ontwikkeling tot een concurrerend vestigingsklimaat. Bedrijven zullen wel twee keer nadenken of ze op deze plek gaan investeren. Het is een vicieuze cirkel.

Zet het MKB hier eens op de eerste plaats

Het kan niet zo zijn dat beschermd wonen op één lokatie – een bedrijfsterrein nog wel – keer op keer voorrang krijgt boven een goed ondernemersklimaat. De Partij voor de Toekomst stelt dat het MKB niet in de steek mag worden gelaten. Het MKB is de motor van onze samenleving. Zij verdienen op deze lokatie 100% onze steun.

Update 14 juli 2020. Het college heeft het plan van de agenda gehaald. Wat ons betreft is uitstel afstel. Wordt vervolgd.

54 keer bekeken

Spui 70, 2511 BT Den Haag

070 353 2012

©2020 PvdT Den Haag. Webplatform Wix.com