Red Vissershavenstraat 2-4 van de sloop

Den Haag 7 juli 2020. Partij voor de Toekomst, Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren hebben vandaag een initiatiefvoorstel ingediend om een paar historische panden in Oud Scheveningen van de sloopkogel te redden.


In de panden is de gemeentelijke milieudienst gevestigd. De gebouwen uit 1924 huisvesten het veegbedrijf al bijna honderd jaar. Ze voldoen niet meer aan de huidige eisen die de bedrijfsvoering stelt. Wethouder Bredemeijer wil alles laten slopen en nieuwbouw plegen.

100 jaar geschiedenis van het veegbedrijf De drie partijen uit de Haagse raad stellen dat het perceel groot genoeg is voor een nieuw pand voor het veegbedrijf én het behoud van de oude pandjes. Rosa Molenaar (Partij voor de Toekomst): “De cultuurhistorische waarde van het pand Vissershavenstraat 4 is groot. De stallen waar vroeger de paarden stonden die de afvalkarren trokken, zijn nog intact. Er is zelfs nog een ruif voor het hooi bewaard gebleven. Het confronteert je met de enorme afvalberg die tegenwoordig wordt opgehaald op een zonnig weekend op Scheveningen, in totaal 5 containers van elk 40m3.” Molenaar vindt dat er in het pand na renovatie een kleinschalig bezoekerscentrum moet komen met een tentoonstelling over 100 jaar afval. “De noodzaak om minder afval te produceren kan op deze manier heel concreet worden gemaakt.”

Inspraak niet pas ná de sloop organiseren Peter Bos (Haagse Stadspartij) voegt daaraan toe dat het college niet tot sloop mag besluiten zonder dat omwonenden en betrokkenen geraadpleegd zijn. “Het college moet een proces op gang zetten waarin de wensen van de omwonenden serieus worden meegewogen.” Uit de brief die de raad kreeg, bleek dat Wethouder Bredemeijer de raad eerst wil laten besluiten over sloop en de financiering ervan, en pas dan de bewoners wil vragen wat zij vinden van de nieuwbouw. “Renovatie valt zo tussen wal en schip.”

Gemeente heeft panden laten verloederen Robert Barker (Partij voor de Dieren) stelt dat de gemeente, als eigenaar, de panden te veel heeft laten verloederen. “Er wordt te veel en te snel gesloopt in Den Haag. Deze pandjes zijn niet slooprijp. Ze staan er erbarmelijk bij, maar dat komt omdat er al 10 tot 15 jaar onvoldoende onderhoud is gepleegd. De Haagse pandbrigade zou een particuliere eigenaar allang beboet hebben.” Een visuele inspectie tijdens een bezoek aan het perceel met een architect toonde aan dat de historische panden er bouwtechnisch gezien nog steeds solide bijstaan. In het initiatiefvoorstel wordt het college gevraagd om renovatie te onderzoeken.

Procedureel steekspel in de raad Het raadsvoorstel tot sloop staat al op de agenda van de raadsvergadering van a.s. dinsdag. De wethouder beloofde nog een quick scan te doen naar de bouwtechnische staat, nadat de commissie Ruimte op de rem ging staan. De resultaten van de quick scan zijn nog steeds niet naar de raad gestuurd. Molenaar: “Het zou op zijn minst behoorlijk zijn om de raad de ruimte te geven daarover te spreken.” De fractievoorzitters van de drie partijen willen het raadsvoorstel van de agenda af laten halen en een debat voeren over het initiatiefvoorstel ‘Perceel met potentieel’.


Update 14 juli 2020. De gemeenteraad heeft alvast ingestemd met een amendement waardoor ook renovatie mogelijk wordt! Na het zomerreces volgt inhoudelijk debat over het initiatiefvoorstel.

57 keer bekeken

Spui 70, 2511 BT Den Haag

070 353 2012

©2020 PvdT Den Haag. Webplatform Wix.com