Preventief fouilleren? Graag vóór de Jaarwisseling

Bijgewerkt: sep 18

Burgemeester Van Zanen (VVD) vindt de tijd nog niet rijp voor preventief fouilleren. De Partij voor de Toekomst Den Haag deed een eigen onderzoek naar steek- en schietincidenten. De resultaten zijn schrikbarend. Na het spoeddebat van 20 augustus over geweld op Scheveningen - onder andere over de drillrap moord op de Scheveningse Pier - ging het in twee weken tijd al weer zes (!) keer mis. De burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Drachten nemen wel vergaande maatregelen. Nu Den Haag nog.


Toneel van steek- en schietpartijen

Na het spoeddebat deden zich alweer 6 incidenten voor: een bedreiging met een wapen tijdens een verkeersruzie op Scheveningen (26 augustus 2020), een schietincident op de Kortestede (26 augustus 2020) een vermoedelijke steekpartij met ernstig letsel op de Paviljoensgracht (29 augustus 2020), een dodelijke steekpartij in een Haags portiek (5 september 2020) en een steekpartij op de Zoutkeetsingel (op 6 september 2020).


Schokkende aantallen

Uit eigen online onderzoek van de Partij voor de Toekomst Den Haag blijkt dat er in de eerste negen maanden van 2020 al minimaal 22 steekpartijen waren en 15 schietpartijen. Geweldsincidenten met wapens zijn aan de orde van de dag. Dat is een ernstige aantasting van de openbare orde en onze veiligheid.


Anderen steden doen meer

De Rotterdamse burgemeester geeft een zeer hoge boete van 2.500 euro als je betrapt wordt met een verboden wapen. De burgemeester van Amsterdam gaat een proef doen met preventief fouilleren. In zijn brief stelt de minister van Justitie en Veiligheid dat hij die proef waardeert. In Drachten wordt sinds 26 augustus jl. preventief gefouilleerd. Het is niet goed uit te leggen dat de gemeente Den Haag - met een vergelijkbare problematiek - halsstarrig weigert.


Preventief fouilleren én hoge boete

De Partij voor de Toekomst vindt een combinatie van beide maatregelen het beste. Bij preventief fouilleren zal de pakkans klein blijven omdat je het alleen maar in aangewezen gebieden kan doen. Daarom is een combinatie met een hoge boete als in Rotterdam nodig. Een hoge boete zal afschrikwekkend werken en een belangrijke aanvulling zijn op preventief fouilleren.


Oud en nieuw

Met de zomerrellen nog vers in het geheugen, zien we alweer de volgende rellen aankomen: Oud en Nieuw. In schriftelijke vragen aan de burgemeester vraagt de Partij voor de Toekomst om op korte termijn een proef preventief fouilleren te starten, liefst in combinatie met hoge boetes. In de aanloop naar de Jaarwisseling kan er veel ellende voorkomen worden.


Onderzoek

Het online onderzoek van de Partij voor de Toekomst Den Haag leverde 37 schiet- en steekincidenten op in de periode januari-6 september 2020. We sluiten niet uit dat er meer incidenten plaatsvonden die niet de media haalden. (Voor bronnen: klik op de links).


Schiet- en vuurwapenincidenten 2020 (t/m 6 september)

1. 28 januari Loevestijnlaan

2. 9 februari Lorenzplein

3. 5 maart Regentesselaan

4. 1 april Nootdorpse Landingsbaan

5. 5 april Zonnenoord

6. 19 april Westvlietweg

7. 6 mei Zwaardecroonstraat

8. 13 mei Trekweg

9. 25 mei Weidevogellaan

10. 13 juni David Blessstraat

11. 28 juni Weimarstraat

12. 10 juli Hoefkade

13. 23 juli Rijswijkseweg

14. 26 augustus Kortestede

15. 28 augustus Dr Lelykade wapen


Steekincidenten 2020 (t/m 6 september)

1. 2 januari Station Moerwijk

2. 7 januari ROC Mondriaan

3. 1 februari Jacob Jordaenstraat

4. 13 februari Paul Krugerlaan

5. 26 maart Troelstrakade

6. 18 april Weimarstraat

7. 23 april Laakkade

8. 8 mei Heeswijkplein

9. 28 mei Lamarckstraat

10. 28 mei Kepplerplein

11. 1 juni Heeswijkplein

12. 7 juni Hoogvlietstraat

13. 15 juni Jan Romeinstraat

14. 26 juni Troelstrakade

15. 14 juli Laan van Reagan en Gorbatsjov

16. 26 juli Den Haag CS

17. 8 augustus Hobbemaplein

18. 10 augustus Malieveld

19. 10 augustus Pier Scheveningen

20. 29 augustus Paviljoensgracht

21. 5 september Schoutendreef

22. 6 september Zoutkeetsingel107 keer bekeken

Spui 70, 2511 BT Den Haag

070 353 2012

©2020 PvdT Den Haag. Webplatform Wix.com