Motie PvdT tegen biomassa verworpen

Bijgewerkt: jul 20

Den Haag 14 juli 2020. Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd er gestemd over de besteding van de Enecogelden. Den Haag ontving zo’n 680 miljoen euro door de verkoop van Eneco-aandelen. Veel van dat geld gaat naar de energietransitie. De Partij voor de Toekomst diende een motie in om uit te sluiten dat het geld naar energieproductie uit biomassa gaat. Helaas, zo stemden de Haagse partijen👇


Biomassa produceren en verbranden is desastreus voor het milieu. Bij de verbranding ervan komt er veel meer CO2 vrij dan bij het verbranden van kolen. Ook het winnen van biomassa is slecht voor het milieu: er worden over de hele wereld bossen gekapt, tot pellets verwerkt en vervolgens naar Nederland getransporteerd om hier verbrand te worden. Als er bossen gekapt worden, worden er ecosystemen verwoest. Het milieu opofferen ‘ten gunste‘ van het klimaat is het paard achter de wagen spannen.


Motie in Tweede Kamer

Het dringt door, vooral nu actiegroep Urgenda publiekelijk stelde dat biomassa niet de oplossing is voor het klimaatprobleem. In de Tweede Kamer wordt de kritiek op biomassa en de subsidies erop, steeds luider. Een motie van de coalitiepartijen D66, CU, CDA en VVD om de subsidie op biomassa af te bouwen, werd aangenomen.


Motie in gemeenteraad Den Haag

Toen in de Haagse raad de besteding van de Enecogelden aan de orde was, wilde Partij voor de Toekomst Den Haag voorkomen dat dit besteed wordt aan biomassa. Het College wil maar liefst 30% reserveren voor verduurzamen en energietransitie. Prima, maar dat betekent dat er geen biomassa gebruikt wordt. Dat heeft namelijk niets met verduurzamen te maken. Helaas, onze motie haalde het niet. De Haagse afdelingen van de VVD, D66, CU en CDA stemden tegen. Zij geloven nog in biomassa. Zij willen meer geld in biomassa steken. De volksvertegenwoordigers van deze partijen in de Tweede Kamer tonen zich heel wat verstandiger. Wel inconsequent en verwarrend voor de Haagse kiezer. De Partij voor de Toekomst stemt wel consequent tegen biomassa.


106 keer bekeken

Spui 70, 2511 BT Den Haag

070 353 2012

©2020 PvdT Den Haag. Webplatform Wix.com