Voorzichtigheid in politieke contacten vanwege Corona


Sinds begin maart is het dagelijks leven erg veranderd door het opspelende Coronavirus. Ook het politieke werk is daardoor op z'n kop komen te staan. Zo werden weken lang de raadscommissievergaderingen digitaal van huis uit gedaan, ook insprekers moesten er wat dat betreft aan geloven. Het ging - maar ideaal was het allemaal niet. Sinds deze week keert de praktijk weer terug naar de normale situatie: fysiek vergaderen op het stadhuis. Dat neemt niet weg dat er voorlopig nog besmettingsgevaar blijft bestaan. Onder de medewerkers van PvdT Den Haag zitten relatief veel 60-plussers die een extra risicogroep vormen. Daarom blijven wij (tenminste) tot na de zomer terughoudend in het maken van persoonlijke afspraken om over politieke kwesties te praten; wat natuurlijk niet wegneemt dat wij daar volstrekt voor open blijven staan, zij het dat telefonisch en e-mailcontact over e.e.a. nog even onze voorkeur houdt.


#corona #persoonlijkcontact

Spui 70, 2511 BT Den Haag

070 353 2012

©2020 PvdT Den Haag. Webplatform Wix.com