PvdT Den Haag actueel op Twitter, Facebook en Tumblr


PvdT Den Haag maakt net als onze landelijke partijorganisatie goed gebruik van internet en social media als Twitter, Facebook, Instagram en Tumblr. De Partij voor de Toekomst zet daar extra op in om het hele jaar door '24/7' in contact te blijven met onze kiezers en leden. De geregistreerde leden krijgen bovendien iets extra's d.m.v. een 'digitale fractiekamer' en een doorlopend 'digitaal congres'. Die gaan het mogelijk maken om permanent met onze volksvertegenwoordigers te praten over hun wensen, bevindingen en de actualiteit. PvdT Den Haag gebruikt social media trouwens ook vaak als 'digitale knipselkrant' om onze achterban te attenderen op gebeurtenissen en 'meningen van derden' waarvan wij denken dat ze van belang zijn in de actualiteit. Zogenoemde retweets en dergelijke houden dus niet bij voorbaat in dat PvdT Den Haag 'het eens is' met wat er staat, het tegendeel kan het geval zijn.#pvdt #socialmedia

Spui 70, 2511 BT Den Haag

070 353 2012

©2020 PvdT Den Haag. Webplatform Wix.com